ขอเชิญทุกท่านให้กำลังใจและสนับสนุนผลงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่านให้กำลังใจและสนับสนุนผลงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      โดยการ กด “ไลค์” และ/หรือ “แชร์” ผลงาน

      “B11: โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนกระตุ้นลด ละ เลิกบุหรี่ หลีกหนี NCDs”

       ผลงานดังกล่าวส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด แกนนำชมรมนักศึกษาพยาบาลฯ: บทบาทที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21 ลดบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกัน NCDs จากบุหรี่” โดยเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

     ชมและกดไลค์ กดแชร์ผลงานได้ตาม Link ทั้งช่องทาง YouTube , Facebook, และเพจชมรมนักศึกษาพยาบาลศร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

www.youtube.com/watch=2D03REwB20M

fb.watch99XyjHN5ya/

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่

FB: www.facebook.com/NSMFU

website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

ขอเชิญทุกท่านให้กำลังใจและสนับสนุนผลงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      โดยการ กด “ไลค์” และ/หรือ “แชร์” ผลงาน

      “B11: โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนกระตุ้นลด ละ เลิกบุหรี่ หลีกหนี NCDs”

       ผลงานดังกล่าวส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด แกนนำชมรมนักศึกษาพยาบาลฯ: บทบาทที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21 ลดบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกัน NCDs จากบุหรี่” โดยเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

     ชมและกดไลค์ กดแชร์ผลงานได้ตาม Link ทั้งช่องทาง YouTube , Facebook, และเพจชมรมนักศึกษาพยาบาลศร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

www.youtube.com/watch=2D03REwB20M

fb.watch99XyjHN5ya/

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่

FB: www.facebook.com/NSMFU

website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| writer Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 216 ครั้ง