บริการวิชาการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน โครงการ “การกำจัดและเฝ้าระวังโรคผิวหนังในเด็กและเยาวชน”

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

    ผศ.ดร.รัชนี มิตกิตติ และคณาจารย์ จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดบริการวิชาการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน โครงการ “การกำจัดและเฝ้าระวังโรคผิวหนังในเด็กและเยาวชน” ณ มูลนิธิคามิลเลียน โซเชียลเซ็นเตอร์ เชียงราย มีเด็กและเยาวชนจำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาโรคผิวหนัง โรคหิด เหา ได้รับการดูแลและกำจัดเหาทุกคน ช่วยเสริมสร้างสุขนิสัยอนามัยส่วนบุคคล เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. 

    กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด


| writer Jintana Thepsaw | อ่านข่าวทั้งหมด 170 ครั้ง