ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562-2563

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562-2563 ได้แก่

นาย ศิวกร ศรีวิชา ผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 และนางสาว จุฑามาศ บุญเติม ผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

| writer Jintana Thepsaw | อ่านข่าวทั้งหมด 221 ครั้ง