สถาบันพี่เลี้ยงตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Category: กิจกรรมสำนักวิชา

    ผศ.ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ รักษาการคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และประธานคณะกรรมการสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงฯ รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์ อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงฯ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565

ขอบคุณรูปจาก เพจคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.htm

| writer Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 151 ครั้ง