โครงการ How to live and learn ปีการศึกษา 2558 ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์วันท่ี 23-24 มิถุนายน 2558 ห้อง 402 อาคาร C2

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

จุดประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาพยาบาลเข้าใหม่เกิดพลังและมีกำลังใจในการเรียนและก้าวเข้าสู่การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร

| writer Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 403 ครั้ง