'บริการวิชาการสัญจรสู่ดอยวาวี' ในเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.30-14.00 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการวิชาการสัญจรสู่ดอยวาวี ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2558เวลา07.30-14.00 น. โดยสำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ร่วมมือกับสำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ จะจัดบริการวิชาการให้แก่เด็กกำพร้า จำนวน 60 คน ณ. บ้านนาคา อำเภอวาวี จว. เชียงรายโดยคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การตรวจร่างกายให้คำแนะนำด้านสุขภาพในเด็ก การสอนและฝึกทักษะการแปรงฟัน ล้างมือที่ถูกวิธี การแนะนำอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมวัย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพที่พึงประสงค์ สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

| writer Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 376 ครั้ง