รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

 

      สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผ่านทางระบบออนไลน์ รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2565
      กำหนดรับสมัครสอบในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565
เปิดรับในโควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา 2 ประเภท ได้แก่

1) ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ bit.ly/3HXgwu1
2) ประเภทใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT bit.ly/3K1eCui

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ Admission@MFU

#TCAS65 #รอบ2 #แม่ฟ้าหลวง #Quota #มฟล65

 **ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.htm

     

| writer Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 363 ครั้ง