การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Category: กิจกรรมสำนักวิชา

 

เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  อาจารย์ ดร.พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ ดร.จิราณี ปัญญาปิน และ อาจารย์พิมคณภรณ์  ตระกูลต่อวงศ์ อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นภาคีเครือข่ายทำงานร่วมกับคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมช่อมะกอก อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยมี นางเสาวนีย์ เปลี่ยนพาณิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน 

On February 23, 2022, Dr. Pimrat Boonyapuk, the Vice Dean of the School of Nursing at Mae Fah Luang University, and two lecturers, Dr. Jiranee Panyapin and Pimkanaborn Trakooltorwong participated in a meeting regarding a strategic plan workshop and joined the operational network for the Prevention of Teenage Pregnancy Team in Chiang Rai Province. The 1st meeting for 2022 was held at the Chiang Rai Provincial Public Health Office and led by the Vice-chief of Chiang Rai Provincial Public Health Officer, Ms. Saowanee Prianphanit.

| writer Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 130 ครั้ง