การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ATK ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้แก่บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

Category: กิจกรรมสำนักวิชา

คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจหลักในการ Swab ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย Antigen Test Kit ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 
ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคาร C3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Nursing instructors from the School of Nursing at Mae Fah Luang University have the responsibility to be part of the team for COVID-19 screening with ATK. We have provided the screening to the university staff and graduates at the commencement ceremony for the academic year 2020.

The first time was on February 25, 2022, at the main stadium in Mae Fah Luang University.

The second time was on February 27, 2022, at the C3 building in Mae Fah Luang University.

ขอบคุณภาพกิจกรรมจาก MFU today

 **ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.htm

| writer Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 146 ครั้ง