“สำนักวิชาพยาบาลศาสตร  ยึดมั่นในความถูกต้อง  เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โปร่งใสไม่เรียกรับของรางวัล เงินทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นๆ”

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

“สำนักวิชาพยาบาลศาสตร  ยึดมั่นในความถูกต้อง  เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โปร่งใสไม่เรียกรับของรางวัล เงินทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นๆ”

| writer Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 104 ครั้ง