ตัวแทนสำนักวิชาและมหาวิทยาลัยรับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากการดำเนินงานโครงการครอบครัวพลังบวก

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนลิน สิงขรณ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากการดำเนินงานโครงการครอบครัวพลังบวก ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไร้ความรุนแรง ในนามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากศูนย์คุณธรรม และอาจารย์สุภาพันธ์ จันทร์ศิริ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากการดำเนินงานโครงการวิจัย Healthy Gamer Prevention model ในนามของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมีหน่วยงานภาคีที่เข้าร่วมวิจัย ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลนางแล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแล

On March 29, 2022, at TK Palace, Bangkok, Assist. Professor Onnalin Singkorn, a representative of Mae Fah Luang University,was awarded a certificate and plaque for “Positive Parenting Program under Positive Power against Violence in Family” from the Moral Promotion Center (Public Organization). Ms. Suphaphan Chansiri, instructor from School of Nursing, also was awarded a certificate and plaque for research about Healthy Gamer Prevention model. The research was done in collaboration with Chiang Rai Shelters for Children and Families; Chiang Rai Provincial Social Development and Human Security Office; Chiang Rai Culture Office; Nang Lae Municipality Office; and Nang Lae Health Center.

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.htm

| writer Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 123 ครั้ง