ช่องทางการติดต่อกลุ่มวิจัยผู้สูงอายุ

กลุ่มวิจัยผู้สูงอายุ
ชั้น 3 อาคารสำนักงาน E2 
เลขที่ 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์. 053916874