ยินดีต้นรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐเช็กปฏิบัติงานสาขาพยาบาลศาสตร์ตั้งแต่ 20 สค - 5 ตค2558

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยินดีต้อนรับ นักศึกษา Nikola Benesova และนักศึกษา Eliska Fintova นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งนักศึกษาทั้งสองจะศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ถึง 25 ตุลาคม 2558

Welcome Miss Nikola Benesova and Miss Eliska Fintova –the international nursing students exchange program from the University of South Bohemai in Ceske Budejovice, Faculty of Social and Health Studies, Czech Republic. They have been in the School of Nursing, Mae Fah Luang University from August 20-October 20, 2015.

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 262 ครั้ง