โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลท่าสุด เรื่อง การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้าน วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ วัดสันต้นกอก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบริการวิชาการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสุด

โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลท่าสุด

เรื่อง การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้าน วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ วัดสันต้นกอก ประกอบด้วย

     ฐานที่ 1 การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

     ฐานที่ 2 การทำแผล

     ฐานที่ 3 การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกระดูกหัก

     ฐานที่ 4 การช่วยเหลือคนเป็นลม และข้อควรระวังในการใช้ยา

     ฐานที่ 5 การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 186 คน

ภาพกิจกรรม โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลท่าสุด

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 254 ครั้ง