โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมณ.อาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยพูล ต.ท่าสุด จว. เชียงราย อาทิตย์ท่ี 13 กันยายน 2558

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ.อาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยพูล ตำบลท่าสุด อ.เมือง จังหวัดเชียงราย วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 8.30น - 13.00 น จุดประสงค์ เพื่อนำความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติในการ สร้างเสริมสุขภาพประชาชน ร่วมกับประชาชนดูแลสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านตนเอง

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 227 ครั้ง