โครงการบริการวิชาการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียน ตชด อาชีวะเชียงราย-พะเยา วันที่ 18 กันยายน 2558

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียน ตชด อาชีวะเชียงราย-พะเยา บ้านกิ่วกาญจ์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี ร.ต.อ.กิตติคุณ ช่างเขียน ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.อาชีวเชียงราย-พะเยา ให้การต้อนรับ

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 302 ครั้ง