โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 บ้านสันต้นกอก ต.ท่าสุด จว.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ กล่าวตลอดว่าต้องการให้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ดูแลสุขภาพประชาชนรอบๆมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตระหนักดีในข้อนี้คือ ต้องการให้ประชาชนสามารถดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตนเองให้มีความยั่งยืนโคยยึดคติท่ีว่า "สุขภาพดีไม่มีขาย หากต้องการได้ต้องหาเอง" จึงให้ ดร. รัชนี มิตกิติ อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ประสานงานกับอาจารย์ในสำนักวิชา และเทศบาลตำบลท่าสุด นายกเทศมนตรี นายสมชาย พวงน้อย เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน วัดสันต้นกอก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงปัจจุบัน

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 250 ครั้ง