โครงการดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย ต.สันกลาง อ.พาน จว. เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย ต. สันกลาง อ. พาน จว. เชียงราย วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ประสานงานโดย ดร. รัชนี มิตกิติ ผศ. สมบูรณ์ จัยวัฒน์ ดร. กุลระวี วิวัฒนชีวิน พาผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน 46 คน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย ต. สันกลาง อ.พาน จว.เชียงราย เพื่อนำมาพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.แม่ข้าวต้มต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 267 ครั้ง