สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงในยุคดิจิตัล 4.0 ณ ห้องประชุมพู่ระหง วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา
| ผู้เขียนข่าว Patcharee Jiteurangkoon | อ่านข่าวทั้งหมด 32 ครั้ง