พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา
| ผู้เขียนข่าว Patcharee Jiteurangkoon | อ่านข่าวทั้งหมด 167 ครั้ง