กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

วันมหิดล 2565

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานพิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานวันพยาบาลของแม่ฟ้าและพิธีไหว้ครูพยาบาล

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา