กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 20 ตุลาคม 2566

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาพยาบาล

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา

โครงการ การพัฒนาสุขภาพประชาชนตามพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา