กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

พิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาพยาบาล

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา

โครงการ การพัฒนาสุขภาพประชาชนตามพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา

รับขวัญบัณฑิต ช่อที่ 12

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา

พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิธีควายเครื่องสักการะเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2565

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบหมวกและเข็มวิทนฐานะ ให้แก่ผู้จบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา