กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

รับขวัญบัณฑิต ช่อที่ 12

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา

พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิธีควายเครื่องสักการะเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2565

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบหมวกและเข็มวิทนฐานะ ให้แก่ผู้จบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา

พิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี ปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา

วันมหิดล 2565

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานพิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานวันพยาบาลของแม่ฟ้าและพิธีไหว้ครูพยาบาล

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา