กิจกรรมกิจการนักศึกษา

โครงการ “วันพยาบาลของแม่ฟ้าและพิธีไหว้ครูพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา

Smart nurse

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Energy for Change”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา

NS HOME 2565

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา

The pride of MFU Freshers 2022

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา

กิจกรรมชิงธงสำนักวิชา 2565

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานวันพยาบาลของแม่ฟ้าและพิธีไหว้ครูพยาบาล

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

How to learn 2022

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา

“NS talk” (ครั้งที่ 1)

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา
กิจกรรมบ้าน NS ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมบ้าน NS ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์