กิจกรรมกิจการนักศึกษา

On Saturday, January 27, 2024, the School of Nursing, Mae Fah Luang University, organized a project “The Bonded NS MFU”.

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา

The MFU School of Nursing invites faculty members and students of all years to participate in the Bonded NS MFU project on January 27, 2024.

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “วันพยาบาลของแม่ฟ้าและพิธีไหว้ครูพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา

Smart nurse

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Energy for Change”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา

NS HOME 2565

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา

The pride of MFU Freshers 2022

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา