กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์

การร่วมหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

exchange students from University of South Bohemia, the Czech Republic

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

ภาพบรรยากาศ Conference II: Unmasking the COVID-19: Protecting Health during the Global Crisis 2 December 2021

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

ภาพบรรยากาศ Conference II: Unmasking the COVID-19: Protecting Health during the Global Crisis 1 December 2021

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

ภาพบรรยากาศ Embracing Computers in the Next Normal of Nursing and Health Profession Education 23 November, 2021

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

ภาพบรรกาศ Embracing Computers in the Next Normal of Nursing and Health Profession Education 22 November, 2021

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

Embracing Computers in the Next Normal of Nursing and Health Profession Education 22 November, 2021

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา