กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์

The MFU School of Nursing held an online meeting with the University of South Bohemia, Czech Republic to discuss objectives and plan activities for the academic visit.

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

The School of Nursing Mae Fah Luang University, awarded certificates of completion of the adult and elderly nursing practicum to exchange students .

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

The School of Nursing from Mae Fah Luang University visited Deakin University in Melbourne, Australia from 4th to 7th September 2023.

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

ผู้บริหารสำนักวิชาต้อนทีมอาจารย์จากประเทศแคนาดา

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา