กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์

The School of Nursing from Mae Fah Luang University visited Deakin University in Melbourne, Australia from 4th to 7th September 2023.

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

ผู้บริหารสำนักวิชาต้อนทีมอาจารย์จากประเทศแคนาดา

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

การหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

Visitors from Oregon

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์