กิจกรรมของสำนักวิชา

การร่วมหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา

ประชุมผู้ปกครองบ้านเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

NS HOME 2565

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา

พิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี ปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา

พิธีมอบหมวกและเข็มวิทนฐานะ ให้แก่ผู้จบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสำนักวิชา

มุทิตาจิต อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา