วันงดสูบบุหรี่โลก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันงดสูบบุหรี่โลก 
     องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก 
     คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 ของประเทศไทยในปีนี้ คือ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” 
     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ งด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตัวผู้สูบและคนรอบข้าง 
     สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่สามารถ โทรฟรีสายด่วนเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โทร.1600
 
**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 270 ครั้ง