ขอแสดงความยินดีในการตีพิมพ์วิจัยในวารสารนานาชาติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก อาจารย์สาขาการพยาบาลชุมชน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ BMC Infectious Diseases (Scopus Q1)
Sophaphan Intahphuak, Tawatchai Apidechkul, Patita Kuipiaphum. (2021). Antibiotic resistance among the Lahu hill tribe people, northern Thailand: a cross-sectional study. Apr 26;21(1):385. doi: 10.1186/s12879-021-06087-7. 
สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดบทความวิจัย ได้ที่ https://rdcu.be/cjtcu

**ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 318 ครั้ง