จิตอาสาร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งคณาจารย์พยาบาลกลุ่มจิตอาสาไปให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 แก่ประชาชนและนักศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยการสนับสนุนจาก  รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นไปตามแผนการจัดสรรวัคซีนของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 (ศบค.) ณ ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่ 7 มิถุนายน – ธันวาคม 2564 (ช่วงเวลาราชการจันทร์ – ศุกร์) เพื่อต้องการให้ประชาชน นักศึกษา และบุคลากรของหน่วยงานรัฐและเอกชนมีภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อโควิด 19

   การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 มีอัตราเฉลี่ย 300 คนต่อวัน โดยมีมาตรการรักษาระยะห่าง การจัดลำดับคิวก่อนหลัง สังเกตอาการหลังได้รับวัคซีนอย่างน้อย 30 นาที ให้คำแนะนำด้านสุขภาพรวมถึงตอบข้อซักถามต่าง ๆ และออกบัตรนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการทุกคน 

   ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สกัดโรคติดเชื้อโควิด 19 ด้วยการเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เราพร้อมบริการท่านด้วยความเต็มใจ 

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่

FB:  https://www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 400 ครั้ง