ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อรนลิน สิงขรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อรนลิน สิงขรณ์ อาจารย์สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ International Journal of Mental Health Systems (Scopus Q1)
    Onnalin Singkhorn, Tawatchai Apidechkul, Khanittha Pitchalard, Katemanee Moopanane, Pawadee Hamtanon, Ratchanee Sunsern, Yosapon Leaungsomnapa, & Jintana Thepsaw. (2021). Prevalence of and factors associated with depression in the hill tribe population aged 40 years and older in Northern Thailand. 15; 62:385. doi: 10.1186/s13033-021-00487-7

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 381 ครั้ง