การนำเสนอหลักสูตร Pediatric Basic Life Support (PBLS) ในงาน MLII Innovative Opening: Modernize Education / Innovate Ecosystem / Empower Teaching

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

      อาจารย์ สุภัสสร เครืออินทร์ อาจารย์กุลนรา มณีคันธ์วงษ์ และคณาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้นำเสนอหลักสูตร Pediatric Basic Life Support (PBLS) ในงาน MLII Innovative Opening: Modernize Education / Innovate Ecosystem / Empower Teaching  ทั้งนี้ PBLS ได้จัดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาออนไลน์แบบไร้ปริญญาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Academy) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพในรูปแบบ Game-based learning ทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้สนุกและมีความหมาย รายละเอียดสามารถเข้าไปทดลองเรียนได้ที่ mdl.mfu.ac.th
**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU ;
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

 |   |  646 ครั้ง