โครงการการกำจัดและเฝ้าระวังโรคผิวหนังในเด็กและเยาวชน ณ มูลนิธิคามิลเลียน โซเชียลเซ็นเตอร์ เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

     ผศ.ดร.รัชนี มิตกิตติ คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริการวิชาการ โครงการ “การกำจัดและเฝ้าระวังโรคผิวหนังในเด็กและเยาวชน” ณ มูลนิธิคามิลเลียน โซเชียลเซ็นเตอร์ เชียงราย มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาโรคผิวหนัง โรคหิด เหาได้รับการดูแลและกำจัดเหาทุกคน ช่วยเสริมสร้างสุขนิสัยอนามัยส่วนบุคคล และส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
     กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 253 ครั้ง