กำหนดการ How to learn ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กำหนดการ How to learn ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom และ Facebook Live วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2564 ตามเอกสารแนบ 
**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง School of Nursing, MFU
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 219 ครั้ง