คณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็กออกบริการวิชาการ บรรยาย "การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก"

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

คณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บรรยายเรื่อง "การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก" ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 3 สิงหาคม 2564

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง School of Nursing, MFU
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 214 ครั้ง