การเสวนาแบบออนไลน์ในหัวข้อ “นักรบชุดขาว ทัพหน้าสู้ภัยโควิด”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

     ✨ ผศ.ดร.รัชนี มิตกิตติ อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลชุมชน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมการเสวนาแบบออนไลน์ในหัวข้อ “นักรบชุดขาว ทัพหน้าสู้ภัยโควิด” กับสำนักวิชาสายสุขภาพ (แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และแพทย์บูรณาการ) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live ณ อาคารE4 ห้องประดู่แดง 1 เวลา 08.30 น.
     ✨ สำหรับ ผศ.ดร.รัชนี มิตกิตติ เป็นจิตอาสาเข้าร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชน และลงพื้นที่ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่สุขภาพติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องนับแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง School of Nursing, MFU
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 226 ครั้ง