ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565 
**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 267 ครั้ง