ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา ได้รับทุนจัดทำโครงการนำร่อง “การจัดการศึกษาในรูปแบบ Personalized Outcome-Based Education”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลชุม ได้รับทุนจัดทำโครงการนำร่อง “การจัดการศึกษาในรูปแบบ Personalized Outcome-Based Education” ภายใต้โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะสถาบันแม่ข่ายฯ ประจำปี 2564 

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Jintana Thepsaw | อ่านข่าวทั้งหมด 209 ครั้ง