พยาบาลจิตอาสาติดตามผู้ติดเชื้อ Covid-19 Home Isolation และ Community Isolation ร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลจาก รพ.แม่สาย และ รพ.พาน จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

#พยาบาลจิตอาสา #COVID_19
    รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์  คณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้การสนับสนุน คณาจารย์จิตอาสา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการติดตามผู้ติดเชื้อ Covid-19 ผ่าน platform weSAFE@Home by BUU ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการบริหารระบบ Home Isolation และ Community Isolation ร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลจาก รพ.แม่สาย และ รพ.พาน จังหวัดเชียงราย โดย platform ดังกล่าวพัฒนาและดำเนินการหลักโดย คณาจารย์จิตอาสา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ประสานงานหลักของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คือ ผศ.ดร.รัชนี มิตกิตติ
    วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้การช่วยเหลือ ประเมิน ดูแล และติดตามอาการรายวันของผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยได้อย่างต่อเนื่องและสามารถส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลกรณีที่อาการแย่ลงได้อย่างทันท่วงที ผ่านการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ และการแจ้งเตือนในระบบ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่จันทร์ ที่ 13 กันยายนนี้ เป็นต้นไป

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 444 ครั้ง