บริการวิชาการฉีดวัคซีนเนื่องในวันมหิดล

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

  ผศ.ดร.รัชนี มิตกิตติ และคณาจารย์จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสมาชิกแพทย์อาสาบรมราชกุมารี ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่สุขภาพฯ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด - 19 แก่ประชาชน ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2564 มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 1,267 คน 

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB:  https://www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 212 ครั้ง