ขอแสดงความมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มิตกิตติ

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มิตกิตติ อาจารย์สาขาการพยาบาลชุมชน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ ประจำปี 2564 
    ขอขอบพระคุณท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อุทิศตน และเสียสละเป็นระยะเวลายาวนาน โดยได้รับมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึกจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมเชียงแสน สำนักงานอธิกาบดี อาคารวันชัย ศิริชนะ วันที่ 28 กันยายน 2564 
ขอบคุณรูปจาก MFU today
**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 238 ครั้ง