วัยพยาบาลแห่งชาติ

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

๑ ตุลาคม ของทุกปี คือ

 "วันพยาบาลแห่งชาติ" และ "วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" 

 

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 201 ครั้ง