ผศ.ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก ได้รับรางวัล “นักวิจัยระดับสำนักวิชา” จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีแก่ 
   ผศ.ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก
ได้รับรางวัล “นักวิจัยระดับสำนักวิชา” จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564 
   โดยได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
สนับสนุนจากโครงการ Reinventing University System 2021 
วันที่ 11 มกราคม 2564 

ขอบคุณข้อมูลจาก ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยละนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รูปจาก MFU today

| ผู้เขียนข่าว Jintana Thepsaw | อ่านข่าวทั้งหมด 190 ครั้ง