บริการปรึกษาสุขภาพจิต

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

        อารมณ์แปรปรวน เครียด วิตกกังวล รู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง  โทรศัพท์มาปรึกษาเรา  คณาจารย์จากกลุ่มสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชพร้อมให้บริการคำปรึกษาสุขภาพจิตแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
        อยู่ไหนก็ปรึกษาได้ ช่วงเวลาให้คำปรึกษาระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
        ด้วยความห่วงใยจาก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 **ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.htm

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 154 ครั้ง