พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี3, 4 และดวงประทีปแก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00น-20.30น ห้องประชุมสมเด็จย่า

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00-20.30 น. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จะจัดพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และดวงประทีปแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จำนวน 123 คน โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 คณาจารย์พยาบาล และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมสมเด็จย่า และลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีซึ่งจะเป็นผู้จุดไฟตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล และเป็นผู้มอบหมวก เข็มชั้นปีให้แก่นักศึกษา

การจัดพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และดวงประทีปแก่นักศึกษาพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในตนเองในการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วย ซึ่งเป็นพิธีการที่สำคัญของสำนักวิชาพยาบาลที่ถือปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 355 ครั้ง