นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่19 วันที่ 3-4 กันยายน 2558 เวลา 8.00น-16.00น ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งทที่ 19 วันที่ 3-4 กันยายน 2558 เวลา 8.00น- 16.00น ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนภาคเหนือ ได้รับทราบแหล่งประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศ

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 335 ครั้ง