โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย ณ.ศาลาการเปรียญวัดสันต้นกอก วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 14.30-16.00น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ที่วัดสันต้นกอก ต.ท่าสุด จว. เชียงราย ผู้สูงอายุเป็นประชาชนใน 11ตำบลของ อ.ท่าสุด มีทั้งหมดประมาณ 200 คน เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เป็นการร่วมมือของ ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าสุด ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสุดและสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์คือ พระครูปิยวรรณ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย อ.พาน จว.เชียงราย ผู้อำนวยการโรงเรียน พระอนุสรณ์ จรณธัมโม ประธานนักเรียน คุณลุงดี วงศ์เขื่อนผู้ประสานงานเทศบาลท่าสุด รองนายก แสวง เขื่อนเพชร ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร. รัชนี มิตกิตติ นายกเทศบาลผู้สนับสนุน นาบสมชาย ปวงน้อย สนับสนุนโครงการโดยกองทุนสุขภาพตำบลท่าสุด อ.เมือง จว. เชียงราย จุดประสงค์เพื่อให้ ผู้สูงอายุ ทันโลก ทันสมัย ทันเหตุการณ์

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 466 ครั้ง