ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ในการประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์และนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ในการประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “แกนนำชมรมนักศึกษาพยาบาลฯ: บทบาทที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21 ลดบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกัน NCDs จากบุหรี่” ประเภทที่ 2 การรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิด NCDs จากบุหรี่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดยเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย

 

     Congratulations to the nursing students of the School of Nursing at Mae Fah Luang University for winning the 2nd runner-up prize in Online Social Media and Innovation contest. The contest was under the concept of “Leaders of the Nursing Student Association: the challenging role in 21st-century against e-cigarette and to prevent NCDs caused by cigarette” on February 20, 2022. The contest was hosted by the Nurse Network on Tobacco Control of Thailand.

 

 

| ผู้เขียนข่าว Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 220 ครั้ง