แสดงนิทรรศการ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนต้นแบบ วันพระราชทานปริญญา มฟล. ปีการศึกษา 2557

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงนิทรรศการ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนต้นแบบ วันที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา2557 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.ตึกอธิการบดี เป้าหมายพัฒนาแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพ นักเรียนได้รับการดูแลด้านสุขภาพ และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 354 ครั้ง