อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้คำปรึกษาโดยปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับบุคลากรสุขภาพวันที่ 15-17 กพ.2559 ห้อง205อาคาร E3

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การให้คำปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับบุคลากรสุขภาพ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.ห้อง 205 อาคาร E 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ทักษะการให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับผู้รับบริการ

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 341 ครั้ง