เปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เปิดหลักสูตรใหม่ " หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี " หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาพยาบาลเริ่มรับสมัครตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 29 เมษายน 2559 และประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 1 พค 2559 สอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป และสอบสัมภาษณ์ เวลา13.30 น

ประกาศผลสอบ 17 พฤษภาคม 2559

ลงทะเบียน เรียน 17- 25 พฤษภาคม 2559

เปิดเรียน 6 มิถุนายน 2559

รายละเอียด download ได้

ไฟล์แนบ : eIWed52528.docx

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 355 ครั้ง