พิธีประกาศความสำเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ทำพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษานักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2558

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 341 ครั้ง