บริการวิชาการ และกิจกรรมปฐมพยาบาล ให้ความรู้ ด้านสุขภาพ ณวัดสันต้นกอก 19 เมษายน 2559 เวลา8.30-16.00น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการวิชาการและกิจกรรม ปฐมพยาบาล ตรวจสุขภาพ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ ณ. วัดสันต้นกอก วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 8.30-16.00น

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 372 ครั้ง